Aragon, jako jedna z najnowszych firm na rynku działających w obrębie technologii blockchainowej postanowiła określić i skoordynować pierwszy system prawny w obszarze blockchainu, który może być jedną z największych zmian, które miały miejsce na przestrzeni kilku ostatnich lat. Aragon pracuje obecnie nad startupem, którego celem na być stworzenie pierwszej cyfrowej jurysdykcji, której celem jest decentralizacja władzy oraz ustanowienie systemu sądowego, który w przyszłości ma być pierwszą linią do rozstrzygania sporów wśród członków społeczności blockchainowej. 

Czym jest Aragon

Aragon jest blockchainem, który za zadanie ma stworzyć i zarządzać tak zwanym DAO, czyli zdecentralizowanymi organizacjami autonomicznymi. Dzięki temu Aragon będzie w stanie ustanowić jurysdykcję sądu cyfrowego, które mogą wyniknąć w toku standardowej działalności. Dzięki DAO użytkownik będzie mógł również współpracować oraz współdziałać z innymi użytkownikami z całego świata. Pozwala to społeczności na tworzenie wspólnych celów, ale również rozstrzygania sporów, zarządzania oraz angażowania się w procesy decyzyjne, które będą miały miejsce. 

Duża Inwestycja w Aragon 

Od kilku dni wiadomo, iż legendarny inwestor, Tim Draper, będący jednocześnie bardzo dużym zwolennikiem bitcoina oraz technologii blockchain zdecydował się zainwestować w projekt decentralizacji organizacji autonomicznych. Tim Draper jest dobrze znany wszystkim osobom związanym z technologią blockchain. W przeszłości kilka razy miał okazję przeprowadzać prognozy kursu bitcoina, które sprawdzały się w rzeczywistości. Sam inwestor jest również posiadaczem dużej ilości kryptowaluty, którą nabył na aukcji rządowej, na której licytowane były kryptowalutę przejęte przez Federalne Biuro Śledcze od rynki Silk Road, który był nielegalnym procederem. Inwestor rynku VC zdecydował się zainwestować kwotę 1 miliona dolarów na system Aragon.

Zgodnie z jego przewidywaniami, jest to przyszłość technologii blockchainowej, i w pozytywny sposób przysłuży się potencjalnej integracji całej społeczności oraz zminimalizuje ryzyko niesprawiedliwego osądu wykonanego przez inne, bardziej scentralizowane podmioty. 

Jak działa Aragon 

Aragon jest obecnie dostępny w głównej sieci projektu. Zgodnie z planami, uczestnicy mają prawo głosować lub występować w charakterze przysięgłych w cyfrowym systemie sądów. Tego typu spory będą rozstrzygane za pośrednictwem tokenów ANT lub stabilnej waluty Maker DAO. Zespół tworzący system opublikował już manifest, który opisuje całą wizję projektu.

Zgodnie z opublikowaną wizją projekt Aragon jest bardzo idealistycznym w swoim założeniu przedsięwzięciem, lecz ma szansę skutecznej egzystencji. Zgodnie ze słowami Yaz Khoury, dyrektora do spraw relacji z programistami, Aragon planuje wykorzystać wynik eksperymentu, w którym brał udział jako precedens prawny, wykorzystany w przyszłości do sporów o podobnej charakterystyce. Sam eksperyment miał na celu przetestowanie platformy Aragon oraz sprawdzenie jego efektywności, oraz skuteczności. 

Sprawdź więcej na naszym forum:

Leave a Comment