W orzecznictwie administracyjnych sądów kryptowalutę uważa się za prawo majątkowe, co ma znaczenie fundamentalne dla zakwalifikowania transakcji obrotu kryptowalutami jako same umowy sprzedaży oraz także zamiany majątkowych praw. Co za tym idzie także opodatkowania transakcji podatkiem od cywilnoprawnych czynności.

Sama problematyka opodatkowania obrotu kryptowalutami jest jednym ważnych elementów dyskusji nad prawnym charakterem tychże wirtualnych środków płatniczych. W roku 2018 nastąpiła rewolucja w unormowaniu zasad opodatkowania krytpowalut w Polsce, natomiast toczy się nadal dyskusja w zakresie wszelkich zasad opodatkowania oraz charakteru prawnego kryptowalut.

Musimy wspomnieć także, że w samym orzecznictwie administracyjnych sądów kryptowalutę się uważa za majątkowe prawo, co ma znacznie fundamentalne dla zakwalifikowania transakcji obrotu kryptowalutowami jako umowy zamiany oraz sprzedaży praw majątkowych, a co za tym idzie także opodatkowanie transakcji podatkiem od cywilnoprawnych czynności. Wobec istnienia wszelkich wątpliwości co do prawnego charakteru kryptowalut nadal w roku 2020 zaniechano poboru podatku od cywilnoprawnych czynności od transakcji obrotu kryptowalutami.

Jak rozumieć należy przychód z kryptowalut?

Definicja przychodu z kryptowalut wskazana została w artykule 17 ust. 1f ustawy o PIT. Zgodnie z tą ustawą przez zbycie odpłatne wirtualnej waluty rozumie się wymianę wirtualnej waluty na prawny środek płatniczy, usługę, towar czy też majątkowe prawo inne niż wirtualna waluta lub regulowanie całkiem innych zobowiązać walutą wirtualną.

A co z opodatkowaniem kryptowalut za 2019 rok w PIT?

Dochód, który został uzyskany ze sprzedaży krytpowalut rozliczany jest w rocznym ujęciu. W żadnym wypadku nie płacimy podatku podczas roku podatkowego. Przede wszystkim wszyscy podatnicy, którzy zajmują się obrotem kryptowalutami w szczególny sposób powinni dokumentować transakcje przy tym pamiętając, że nie możemy dokonać zakupu kryptowalut w ramach prowadzonej działalności oraz rozliczać go z przychodami z działalności. Z dokumentacji także musi wynikać powiązanie przychodu z kosztami poniesionymi, a także sama nadwyżka kosztów bezpośrednio nad przychodami.

Koszty oraz przychody poniesione z tytuły obrotu kryptowalutami należy rozliczyć w PIT-38 przyjmując za ich źródło pieniężne kapitały, ale pamiętać należy przy tym, że przychody z obrotu kryptowalutami nie mogą być łączone z przychodami ze sprzedaży akcji czy też innych praw finansowych. Ta zasada znajduje zastosowanie także, gdy idzie o koszty oraz nadwyżkę kosztów ponad same przychody.

Jaki konkretnie podatek od obrotu kryptowalut?

Skoro samą kryptowalutę traktujemy jako majątkowe prawo, to obrót nią jest opodatkowany jako dziewiętnaście procent podstawy. Podlega opodatkowaniu tak zwana „czysta wartość dochodu”. W podatkowej deklaracji wyliczamy podatek od różnicy ze wszystkich transakcji kryptowalutami podczas roku podatkowego. Płatny podatek jest nie później, a niżeli do końca kwietnia roku, który następuje bezpośrednio po rozliczanym roku podatkowym.

Przychodami z kapitałowych zysków w przypadku kryptowalut są przychody z samej wymiany kryptowaluty na płatniczy środek, usługę, towar czy też prawo majątkowe inne niż kryptowaluta lub z regulowania całkiem innych zobowiązań wirtualną walutą. Opodatkowaniu zatem podlega sama transakcja sprzedaży czy też zamiany, a za datę rozpoznania przychody uważa się datę uznania bankowego rachunku na giełdzie kryptowalut. W chwili uzyskania przychodu nie rozlicza się kursowych różnic.

Musimy także pamiętać, że przychodu nie wykazuje się także w związku z transakcją zamiany kryptowalut. Jest to jak najbardziej neutralna transakcja pod względem podatkowym do chwili samej sprzedaży kryptowaluty lub też zamiany na usługę czy też towar. Kosztami uzyskania przychodu przy transakcji właśnie obrotu kryptowalutami są koszty bezpośrednie nabycia kryptowalut oraz także koszty zbycia. Można tutaj wyróżnić na przykład prowizję. Nie są więc na przykład kosztami na przykład abonamenty na giełdach. Również kosztami w żadnym wypadku nie są koparki kryptowalut.

Strata poniesiona z tytuły działalności gospodarczej czy też z majątkowych praw nie pomniejsza w żadnym stopniu przychodów z pieniężnych kapitałów.

Jak widać kwestie podatkowe są niezmiernie skomplikowane. Musimy mieć odpowiednią wiedzę na ten temat oraz być ze wszystkim na bieżąco. Wiadomo, że ogólne przepisy oraz szczególnie przepisy podatkowe zmieniają się dosyć często. Musimy zatem w pewnym sensie aktualizować swoją wiedzę. Bardzo łatwo w tym zakresie zrobić błąd. Wiadomo, że błędy w rozliczeniach podatkowych mogą nas szczególnie dużo kosztować. Nie powinniśmy sobie na nie pozwolić.

Gdy księgowość nie jest naszą mocną stroną, to powinniśmy zlecić wszelkie rozliczenia specjaliście. Na rynku specjalistów nie brakuje. Wybierzmy dobrze, a na pewno wszelkie rozliczenia będą wykonane nienagannie oraz poprawnie. Nie będziemy musieli obawiać się żadnego upomnienia oraz konieczności robienia korekty.

Więcej informacji uzyskacie pod adresem:
https://adwokat.suszynski.com.pl/dzialalnosc/prawo-nowych-technologii/jak-rozliczyc-podatki-od-kryptowalut-za-rok-2019/

Leave a Comment