Malta jest powszechnie postrzegana jako prawdziwy raj dla firm prowadzących działalność finansową. Choć w lokalnym prawodawstwie wprowadzono pewne zmiany, prowadzenie projektów blockchain w tym kraju nadal jest bardzo atrakcyjnym rozwiązaniem.

Dlaczego warto założyć spółkę na Malcie?

Jednym z podstawowych powodów, dla których spółki finansowe są często lokowane na Malcie, jest prestiż. W powszechnej świadomości właśnie tutaj rejestrowane są najbardziej innowacyjne firmy i widok maltańskiego adresu spółki działa na inwestorów jak magnes. Poza tym kraj ten ma bardzo elastyczny system podatkowy, w którym jest miejsce na działalność nierozpoznawaną przez prawodawstwo innych krajów. Niewątpliwym ułatwieniem jest też fakt, że nawet w tych przypadkach, w których trzeba zmierzyć się z większą biurokracją, można większą część obowiązków zrealizować online, co usprawnia i przyspiesza procedowanie.

Plusy i minusy posiadania działalności na Malcie

Ulokowanie projektu blockchainowego na Malcie ma wiele plusów:

  • możliwość niemal dowolnego rozwijania działalności bez ryzyka wejścia w obszar nierozpoznany prawnie;
  • możliwość skorzystania z wypracowanych przez innych mechanizmów prawnych w zakresie ochrony projektu i jego propagacji;
  • udział we wspólnym rynku europejskim bez konieczności spełnienia mnóstwa dodatkowych wymogów formalnych;
  • spory rynek innowacyjnych usług, które mogą pomóc w rozwoju kolejnych projektów.

W ciągu ostatniego roku zaszły jednak pewne zmiany, przez które na Maltę nie można już patrzeć bezkrytycznie jak na raj podatkowy w kontekście spółek krypto. Owszem, nadal efektywne opodatkowanie wyniesie około 5%, a prawo nadal będzie otwarte na biznesy wykorzystujące blockchain, ale pojawiły się też pewne wady związane z prowadzeniem działalności na rajskiej wyspie:

  • zmienił się system wydawania licencji i dziś rozrośnięta biurokracja nie jest w stanie na bieżąco obsługiwać wniosków, przez co siłą rzeczy zmniejsza się elastyczność spółek;
  • w wyniku zmian prawa Unii Europejskiej i wewnętrznych regulacji maltańskich oba te zespoły aktów prawnych stały się bardziej rozbieżne i istnieje ryzyko, że niektóre spółki w pewnych aspektach działalności będą ograniczone na rynku wspólnym;
  • za deklaracjami maltańskich polityków i wprowadzanymi zmianami prawnymi nie nadążają banki, co przekłada się na ograniczenie dostępności finansowania.

Wymagania dla projektów blockchain

Wymagania dla projektów blockchain rejestrowanych ma Malcie są zmienne i zależą w głównej mierze od tego, do której z czterech grup produktów wirtualnych zostaną zaklasyfikowane. W każdym przypadku niezbędne będzie uzyskanie licencji lokalnego odpowiednika KNF. Po wpisaniu na białą listę trzeba jeszcze spełnić wymagania szczegółowe określone oddzielnie dla każdej z klas w przepisach szczegółowych, dotyczących m.in. przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Regulacje prawne blockchain na Malcie

Znowelizowane w 2019 roku przepisy wprowadzają istotne zmiany w środowisku prawnym funkcjonowania blockchainów. Przede wszystkim uregulowane zostały zasady obłożenia podatkiem VAT dla „walut” i „tokenów” w zależności od tego, czy będą one traktowane jako środki inwestycyjne, czy klasyczne produkty bądź usługi. W większości przypadków również transakcje w ramach blockchaina nie będą rodziły konieczności uiszczenia VAT-u. Podatkiem zostaną natomiast objęte „kopalnie”, jeśli dany projekt blockchain będzie dotyczył kryptowalut, a ich „kopanie” będzie prowadziło do zwiększenia posiadanego kapitału.

Doprecyzowano także przepisy rządzące portfelami kryptowalut – jeśli ich usługi nie będą polegały na wymianie walut, to zostaną potraktowane jako usługa techniczna i wówczas będą objęte pełnym opodatkowaniem. Wymuszone zostało także pobranie przez operatora opłaty za zarządzanie przez administratora portfelu powierzonymi mu coinami.

Te regulacje nadal dotyczą w większości kryptowalut jako głównej usługi świadczonej na podstawie modelu blockchaina, ale w niedalekiej przyszłości można się spodziewać doprecyzowania zapisów w szerszym kontekście.

Leave a Comment