Ekonomista i polityk dr Sławomir Mentzen odpowiada na pytanie, jak należy zapłacić podatek od kryptowalut za rok 2019.

Na początek należy rozwiać wszelkie wątpliwości, które związane są z podatkiem dotyczącym czynności cywilnoprawnych (PCC) od kryptowaluty.

Pod koniec roku w grudniu 2019 roku zostało zaktualizowane rozporządzenie, które dotyczy zaniechania pobrania podatku PCC do połowy 2020 roku. Podatek nadal obowiązuje, ale jest wstrzymany tymczasowo. W Ministerstwie pojawiają się głosy, że nie należy się martwić tym podatkiem. Interpretacja ministerstwa finansów wskazuje na to, że kryptowaluty są prawem majątkowym, co oznacza, że podatek PPC obowiązuje za cały rok 2017 i pierwszą połowę 2018, czyli za okres, kiedy rozporządzenie było w mocy prawnej.

Jak do tej kwestii ustosunkowuje się dr Mentzen?

Według specjalisty, kompetentni i znający się na tym prawnicy wskazali, że  kryptowaluty nie są prawem majątkowym. Przemawiają za tym poważne argumenty natury cywilnoprawnej. Nawet jeśli Ministerstwo nadal twierdzi, że takim prawem są, to nie jest tak. Według Mentzena kompetentny sędzia nie godzi się z interpretacją, że krytopwaluty podlegają pod prawo majątkowe.

Wniosek z tego wypływa taki, że kryptowaluty nie są prawem majątkowym, bo nie jest płacony od nich podatek cywilnoprawny PCC. To rozumowanie logiczne i jak najbardziej uprawnione. Nawet jeśli minister finansów i pracownicy ministerstwa twierdzą, że tak nie jest, nie mają racji w tej sprawie. Nie mogą domagać się od was pieniędzy, bo skoro nie obowiązuje podatek PCC, to nie ma obowiązku płacenia go od kryptowalut. Temat podatku od czynności cywilnoprawnych powinien być zakończony w odniesieniu do waluty cyfrowej.

Droga zamknięta

Kryptowaluty, które według definicji prawnej, określa się jako waluty cyfrowe, są opisane w przepisach prawa, w świetle których nasuwa się kilka wniosków.

Pierwszym z nich jest to, że uzyskany dochód ze sprzedaży kryptowalut całkowicie wyłączono z puli wszystkich innych dochodów. Konsekwencją tego jest sytuacja, że straty poniesione na kryptowalutach  nie mogą być rozliczone w ramach dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej.

Inwestorzy działający na giełdzie czy forexie, czy też w funduszach i na podobnych im instrumentach nie mogą kompensować strat poniesionych na nich z dochodami uzyskanymi z kryptowalut. Odwrotna sytuacja też nie jest możliwa, że ktoś kompensuje straty poniesione na obrocie walutą cyfrową z tymi, które poniósł na giełdzie czy w funduszach.

W jaki sposób rozliczyć kryptowaluty?

Do rozliczenia kryptowaluty posłuży nam PIT-38, dokładnie sekcja E, w której uzupełniamy odpowiednie pola.

Podatkiem objęta jest wyłącznie wymiana kryptowaluty na walutę fiat i to, co zapłacone zostało prze was walutą cyfrową. Każda transakcja w sklepie, np. zakup puszki Coca-Coli czy zapłacenie posiłku w restauracji kryptowalutą podlega opodatkowaniu i należy o tym pamiętać. Od każdej takiej transakcji musicie odprowadzić podatek. W PIT-38 w pozycji 34 należy wpisać przychód, który uzyskaliście ze sprzedaży waluty cyfrowej w ubiegłym roku (musi on być ujęty w złotówkach według średniego kursu NBP obowiązującego w ostatnim dniu roboczym przed zawarciem transakcji).

Zamiana jednej waluty cyfrowej na inną nie podlega opodatkowaniu, należy o tym pamiętać.

W kolejnej pozycji 35 w PIT-38 umieszczacie koszty zakupu kryptowalut, a także prowizje pobrane od ich zakupu. W tej pozycji nie wpisujecie prowizji pobranych od wymiany kryptowaluty.

Kolejna pozycja 36 to miejsce, gdzie wpisuje się wszystkie waluty cyfrowe, które zakupiliście w poprzednich latach. Chodzi tutaj o koszty, które ponieśliście na zakup kryptowalut. Uzupełniamy to pole tylko wówczas, gdy mamy potwierdzenie zakupu. Jeżeli go nie posiadamy, to należy wpisać 0.

Jeszcze dwie  pozycje 37 i 38. W pozycji 37 wpisujemy dochód (różnica pomiędzy przychodami a kosztami), a 38 zamieszczamy to samo. 

Opracowanie powstało na podstawie wypowiedzi Sławomira Mentzena.

Tematy z naszego forum:

Leave a Comment