AML

AML

No właśnie – czym jest ALM? Są to wszelkie wytyczne jak i także obowiązki, które są nałożone bezpośrednio na podmioty konkretne, teraz również giełdy jak i także kantory kryptowalut, w celu uch świadomego wyłączenia lub udziału nieświadomego w przepływie nielegalnym pieniężnych środków.

W praktyce, te podmioty mają w pierwszej kolejności wyłapywać wszelką działalność, która może wskazywać na pochodzenie przestępcze środków. W systemie prawnym polskim model ten funkcjonuje od 2000 roku. Głównie był stosowany przez banki, finansowe instytucje czy też kantory tradycyjne. Po 13 lipca bieżącego roku katalog obowiązanych podmiotów poszerzony został między innymi o samą branżę kryptowalut.

Ustawa wdraża dyrektywę Europejskiego Parlamentu jak i także Rady w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu finansowego systemu właśnie do prania brudnych pieniędzy lub też finansowaniu terroryzmu. Oznacza to nic innego jak to, że regulacjami objęte zostały nie tylko kantory polskie, ale także giełdy kryptowalut, a do tego wszystkie działające na terenie wspólnoty Unii Europejskiej.

Leave a Comment