Blockchain

Blockchain

Blockchain to publiczna księga informacji gromadzona przez sieć. Gdy blok zaczyna przechowywać nowe dane są one dodawane do łańcucha bloków, stąd też nazwa – Blockchain.

Blockchain jest oparty na technologii rozproszonej, czyli zbioru urządzeń technicznych połączonych w jedną, spójną i logiczną całość, która rejestruje informacje w siedzi peer-to-peer. Pierwotnie został on stworzony do handlu bitcoinami, ale jego potencjał wykroczył daleko poza kryptowalutę. 

Księgi Blockchain mogą obejmować tytuły gruntów, pożyczki, tożsamości, manifesty logistyczne – prawie wszystko, co ma wartość. Technologia jest wciąż nowa, ale jej potencjalny wpływ na biznes jest kolosalny. Nie jest on ani firmą, ani aplikacją, ale całkowicie nowym sposobem dokumentowania danych w Internecie. 

Celem Blockchain jest umożliwienie rejestrowania i rozpowszechniania informacji cyfrowych, ale nie ich edytowania.  Informacje na nim zapisane mogą przybierać dowolną formę, niezależnie od tego, czy oznaczają przekaz pieniężny, własność, transakcję, czyjąś tożsamość czy porozumienie między dwiema stronami. Jednak aby to zrobić, konieczne jest potwierdzenie z kilku urządzeń. Po osiągnięciu porozumienia między urządzeniami odnośnie przechowywania danej treści, obecność danych w łańcuchu bloków jest niepodważalna, nie można jej usuwać ani zmieniać, bez wiedzy i zgody tych, którzy dokonali tego zapisu, a także przez szerszą społeczność.

Leave a Comment