VAT

VAT

Podatek VAT to podatek od wartości dodanej. W Polsce wprowadzony został ustawą z dnia 8 stycznia 1993 roku, z późniejszą korektą mająca na celu dostosowanie go do norm Unii Europejskiej w roku 2004. Akronim VAT oznacza dosłownie „value-added tax”.

Jest formą podatku pośredniego, pobieranego za obrót towarami lub usługami. Jest wprowadzany na każdym etapie produkcji i obrotu, przynoszącym wartość dodaną. Mechanizm jego rozliczania jest skonstruowany tak, że ostatecznie jest on przerzucany na konsumenta, aby zapobiec jego kaskadowym nakładaniu się. Przedsiębiorca płaci kwotę zależną od sprzedaży netto, ale ma możliwość jego odliczenia, jeśli nabywca również prowadzi działalność.

Oznacza to, że faktycznie ponosi go jedynie nabywca finalny. W związku z tym można odróżnić podatek VAT należny – podlegający płatności w urzędzie skarbowym na podstawie wystawionych faktur, w oraz podatek naliczony. Jest to z kolei kwota o jaką nabywca ma możliwość obniżyć swój podatek VAT należny w ostatecznej deklaracji VAT.

Leave a Comment