Nie jest tajemnicą, że od 2016 roku Ukraina prowadzi testy cyfrowej wersji swojej rodzimej waluty. Dodatkowo wspomniane państwo stawia kolejny krok do przodu w zakresie wdrożenia technologii blockchain oraz walut cyfrowych. Mowa tu rzecz jasna o projekcie ustawy, który został złożony w ukraińskim parlamencie, mającej na celu zarówno legalizację kryptowalut, jak i wprowadzenie szeregu istotnych definicji.

Projekt ustawy złożonej do Rady Najwyższej nie tylko porządkuje istotne definicje, ale również sprawy związane z polityką podatkową

Ukraińskie Ministerstwo Przekształceń Cyfrowych ogłosiło właśnie  zgłoszeniu projektu ustawy, której celem jest wprowadzenie zmian dotyczących zakresu opodatkowania transakcji prowadzonych na aktywach cyfrowych w kodeksie podatkowym tego kraju.

Projekt ustawy o której mowa został przygotowany przez:

  • społeczność blockchainową
  • międzyfrakcyjne stowarzyszenie parlamentarne Blockchain4Ukraine
  • think tank Better Regulation Delivery Office (BRDO)
  • zespół specjalistów z Ministerstwa Przekształceń Cyfrowych.

Projekt szczegółowo definiuje między innymi takie pojęcia jak „aktywa wirtualne”, „aktywa krypto”, „transakcje z wykorzystaniem aktywów krypto”, „rozproszony rejestr”, „token” czy też „aktywa oparte na tokenie”.

Dodatkowo definiuje on też niezwykle ważne kwestie związane z zagadnieniami podatkowymi. Projekt ustawy uwzględnia propozycję pięcioprocentowej stawki podatku dochodowego od osób fizycznych od zysków wygenerowanych na skutek sprzedaży aktywów cyfrowych. Wspomniana wcześniej stawka miałaby obowiązywać przez pięcioletni okres czasu. 

Kolejną niezwykle ważną sprawą jest sposób w jaki obliczano by zyski pochodzące właśnie z inwestycji generowanych przez transakcje z użyciem aktywów cyfrowych. Zyski te określane są jako różnica pomiędzy przychodem osiągniętym przez podatnika ze sprzedaży posiadanego przez niego aktywa cyfrowego, a jego rzeczywistą wartością. Dodatkową kwestią poruszaną przez złożony projekt ustawy jest brak naliczania podatku VAT od prowadzonej sprzedaży aktywów cyfrowych.

Jak można przeczytać w oficjalnym komunikacie opublikowanym przez ukraińskie Ministerstwo Przekształceń Cyfrowych osoby pracujące nad projektem ustawy dążą do stworzenia odpowiednich warunków do zarówno powstania, jak i dalszego rozwoju rynku walut cyfrowych na terenie Ukrainy. Wszystko ma się odbywać zgodnie z obowiązującymi i funkcjonującymi regulacjami prawnymi tego państwa. Idei projektu przyświeca również zachowanie równowagi pomiędzy interesami prowadzonymi przez podmioty wykorzystujące aktywa cyfrowe do przeprowadzanych transakcji, a państwem. Gdyby złożony projekt wszedł w życie to bez wątpienia Ukraina otrzymała by w ten sposób dodatkowe źródło przychodów. Pochodzące z opodatkowania transakcji prowadzonych własnie przy wykorzystaniu wszelkiego rodzaju aktywów cyfrowych.

Czy Ukraina jest gotowa na tak istotny krok?

One thought on “Do Rady Najwyższej Ukrainy wpłynął projekt o legalizacje kryptowalut”
Leave a Comment