Włochy: CONSOB opublikował właśnie najnowszy raport dotyczący zasobów walut cyfrowych, w którego treści zaproponował dwa nowe rejestry.  Jeden z nich jest związany z giełdami aktywów kryptograficznych. Drugi natomiast dedykowany jest dla dostawców usług dla portfeli cyfrowych.

Opublikowany raport to już ostatnim tego typu dokumentem związany z prowadzonymi właśnie konsultacjami publicznymi. Cały projekt zaczął się już kilka miesięcy temu i stanowi odpowiedź CONSOB na rożne tematy związane właśnie z walutami cyfrowymi. 

Włochy dążą do rejestracji giełd walut cyfrowych 

Sam pomysł związany z rejestrem giełd kryptowalutowych nie jest nowością. Jako przykład państw, gdzie został on wdrożony już jakiś czas temu mogą posłużyć zarówno Japonia, jak i Korea Południowa.

Konsultacje związane z wprowadzeniem wspomnianych wcześniej zmian przeprowadzono 19 marca ubiegłego roku. Dwa miesiące później, czyli 21 maja 2019 miało miejsce wysłuchanie publiczne w którym to uczestniczyło ponad 200 zainteresowanych osób . Konsultacje dobiegły końca 5 czerwca ubiegłego roku. W efekcie końcowym wpłynęło 61 eksperckich opinii.Raport końcowy został opublikowany i upubliczniony na początku bieżącego miesiąca.

Nowa nomenklatura w obrębie aktywów cyfrowych

Jak pokazują wnioski płynące ze wspomnianego raportu definicja aktywów cyfrowych nie jest jednoznaczna. Wynika to między z faktu, że pojawiają się trudności w rozróżnieniu tych, które można z całą pewnością zaliczyć do instrumentów finansowych, oraz tych których nie można tak traktować.

Definicja „instrumentu finansowego” jest precyzyjnie określona przez prawodawstwo europejskie (MiFID), które narzuca na organy krajowe unikania zmian regulacyjnych w tym zakresie. W tej kategorii znajdują się właśnie waluty cyfrowe czyli na przykład Bitcoin (BTC) czy też Ether (ETH),  które co do zasady uważane są w charakterze środków płatniczych. W związku z czym wymagają wprowadzenia nowych definicji czy też regulacji prawnych.

CONSOB uważa, że należy wprowadzić definicję, która pozwoli na odróżnienie technologii blockchain od ogólnej technologii rozproszonej księgi głównej, czyli DLT. Jak wiadomo jest ona rozumiana jako  zdecydowanie szersza kategoria, której część stanowi właśnie blockchain.

Dlatego też konieczne jest zagwarantowanie, aby tokeny proponowany na rynku aktywów cyfrowych za pośrednictwem ICO został zakwalifikowany do obrotu w systemie wymiany zawierającym się w specjalnym rejestrze prowadzonym właśnie przez CONSOB. Dopuszczalne jest także, aby prowadzono go w podobnym systemie z siedzibą znajdującą się na terenie państwa innego niż Włochy. Oczywiście jest to możliwe tylko i wyłącznie pod warunkiem, że podlega on także systemowi regulacyjnemu i nadzorczemu zgodnie z obowiązującym obecnie prawem włoskim.

To samo dotyczy wszelkich usług związanych z przechowywaniem tokenów, klasyfikowanych jako „cyfrowe usługi portfela”. Jest to niezbędne w celu określenia wymagań stawianych dostawcą.

Leave a Comment