Czego w zakresie krypto regulacji, wchodzącej w życie z początkiem przyszłego roku, możemy uczyć się od Niemiec?

 • Według dyrektywy zmieniającej unijną czwartą dyrektywę dotyczącą prania pieniędzy w Niemczech wymagana jest licencja od dostawców aktywów cyfrowych wymiany oraz powiernictwa, które to zostały otrzymane od niemieckiego organu regulacyjnego po 1 stycznia 2020 r.
 • Zarządzenie ma zastosowanie dla każdego powiernika niemieckiego rynku, niezależnie od miejsca, gdzie znajduje się siedziba firmy.
 • Licencjonowany subpowiernik może być dobrym rozwiązaniem, gdyż stworzenie własnego podmiotu jest zwykle kosztowne i uciążliwe.
 • Jednocześnie z wprowadzeniem prawa niemieckiego dotyczącego wdrożenia dyrektywy, zmieniającej czwartą dyrektywę unijną dotyczącą prania brudnych pieniędzy ustanowiono kolejny przepis. Według niego, kolejni uczestnicy rynku kryptograficznego będą instytucjami finansowymi. Przykładowo, przechowywanie, wartości kryptograficznych służących do przechowywania oraz przekazywania wartości kryptograficznych innym osobom klasyfikowane jest jako obsługa finansowa w rozumieniu ustawy bankowej w Niemczech. Zwykle reguły usługi tego typu oferowane są przez dostawców portfela, przechowujących klucze dla osób trzecich oraz przez wymianę, o ile posiadasz klucz dla osób trzecich przez okres co najmniej jednej logicznej sekundy.
 • Wszyscy operatorzy portfeli i wszystkie giełdy papierów wartościowych zobowiązani są do posiadania licencji. Inaczej pojawia się ryzyko zatrzymania działalności przez BaFin (Federalny Urząd Nadzoru Finansowego) za prowadzenie jej bez pozwolenia.
 • Po spotkaniu w dniu 13 listopada wdrożono zalecenia Komisji Finansowej odnośnie decyzji, omówiono kwestie pojawiające się od momentu opublikowania wystąpień prelegentów oraz projektów rządowych. Komitet Finansowy był za usunięciem wymogu separacji, który zakazuje usługom kryptograficznym i usługom bankowym lub finansowym bycia oferowanym przez ten sam podmiot prawny.
 • Ogłoszenie możliwości użycia elektronicznych papierów wartościowych stworzyło pytanie, czy ich przetrzymywanie z aktywami, takimi jak Bitcoin, będzie możliwe.
 • Przy proponowanych zasadach, oddzielenie działalności dotyczącej usług kryptograficznych od przechowywania papierów wartościowych nie byłoby już obowiązkowe. W zależności od rodzaju biznesu wciąż mogą pojawiać się powody do oddzielenia usług regulowanych. Wymagania CRR dotyczą dodatkowych zasobów kapitałowych, a nie wymaganego kapitału początkowego w wysokości 125 tys. euro.
 • Mimo proponowanych zmian podzielenie kontroli nad obrotem papierami wartościowymi na krypto-wartości i działalność powierniczą będzie korzystne ze względu na odpowiedzialność oraz z uwagi na sprawy ekonomiczne. Zwolnienie działalności z wymogów CRR wpłynie na zmniejszenie ogólnej kwoty kapitału powiązanego, pomimo wzrostu wysiłku organizacyjnego w związku z outsourcingiem do drugiej osoby prawnej. Regulacje Komitetu Finansowego w sprawie korekt uzupełniono zwolnieniami ze sporządzania sprawozdań i przepisami dotyczącymi wynagrodzeń instytucji.
 • Rozwiązaniem jest tzw. okres przejściowy, umożliwiający usługodawcom dalszą działalność. W rekomendacji decyzji z dnia13 listopada okres ten przedłużono tak, aby był zgodny z przepisami. Zachowanie zgodności z przepisami i zajmowanie się rynkiem niemieckim, wymaga podjęcia właściwych działań.
 • Wszystkie strony, chcące złożyć wniosek o pozwolenie, stanowią o sile dużego kryptoaktywowego rynku — muszą to zrobić do dnia 31 marca 2020 r. Potem konieczne jest złożyć wniosku o pozwolenie.
 • Kontraktowani agenci, posiadający wartości kryptograficzne dla osób trzecich przed rozpoczęciem funkcjonowania ustawy, zwolnieni są z uzyskiwania licencji do dnia 30 listopada 2020 r. Mogą oni ubiegać się o licencję korzystając z okresu przejściowego lub zaprzestać przechowywania tych aktywów do listopada.
 • Etap przejściowy byłby przydatny innym dostawom usług finansowych , przechowującym kryptograficzne aktywa dla klientów. Mogą oni sami postarać się o licencję lub zgłosić wniosek, albo poszukać krypto-depozytariusza do dnia 01.01.2020, który przejmie to zadanie dla nich. Odmówiono im obserwowania rynku w najbliższych miesiącach i zwracania uwagi na rozwój sytuacji podczas wyboru powiernika. Regulacja wymaga aktywności.
 • Zauważyć należy, że jedynie firmy, które pokazały, że już funkcjonują na niemieckim rynku, mają prawo ubiegania się o pozwolenie na wejście w okres przejściowy.
 • Firma nieprzestrzegająca powyższych punktów lub niemogąca udowodnić, że skierowania swojej oferty na niemiecki rynek, nie może skorzystać z takiej licencji. Jeśli więc dostawca usług powierniczych lub giełda kryptograficzna chcą otworzyć się na niemiecki rynek, mogą to zrobić jedynie, gdy posiadają pozwolenie. Jednocześnie jego konkurenci mają możliwość nadal działania na podstawie zezwolenia tymczasowego.
 • Czego możemy nauczyć się od Niemiec odnośnie kryptoregulacji? Z pewnością odwagi i przywództwa w temacie kryptowaktywów oraz wytrwałości w działaniach podejmowanych przez ich Komisje Finansowe. Możemy brać przykład z nich, ponieważ organy państwowe widzą zagrożenia, mogące powodować niekontrolowane kryptoaktywa oraz propagować wiarę w potencjał biznesowy, co przekłada się na inwestycje oraz zyski podmiotów gospodarczych z krypto aktywami. Startupy niemieckie, projekty, funkcjonujące w już oparciu o blockchain-y, to już inny temat. Blockchain Alliance https://www.linkedin.com/company/blockchain-alliance przyjmuje zgłoszenia podmiotów z Europy Zachodniej, które pragną rozpocząć inwestycje z polskimi startupami. Niemcy jednak nie są same w byciu liderem regulacji blockchain na terenie Europy w tym zakresie. Pod koniec października w Lichtenchtein uchwalono Lichtenchtain Blockchain.  Act  https://www.youtube.com/watch?v=lPneWldAPAk, którego wejście planowane jest na 1 stycznia 2020 ureguluje działania związane z tokenami. Akty te nadadzą szybkości rozwojowi państw i podmiotów zajmujących się powszechną implementacji kryto aktywów do gospodarki realnej. Biznesy polskie, które są skupione na sparingach z regulatorem oddają zamiast polski rynek podmiotom z zagranicy zamiast go rozwijać.

Zapraszamy do komentowania na naszym forum:

Źródło: https://www.linkedin.com

One thought on “Niemieckie władze na temat regulacji Kryptowalut”
Leave a Comment