Stany Zjednoczone są o krok od wprowadzenia jasnych i zarazem precyzyjnych przepisów prawnych związanych z walutami cyfrowymi. Kongres USA pracuje własnie nad projektem ustawy, który zagwarantuje szerokie ramy regulacyjne dotyczące wszelkich aktywów cyfrowych.

Projekt Crypto-Currency Act of 2020 precyzuje wszelkie definicje związane z aktywami cyfrowymi

Forbes opublikował właśnie informację, że projekt ustawy nad którym pracuje amerykański kongres został zatytułowany „Crypto-Currency Act of 2020”, ma za zadanie uregulowanie ram dla przepisów związanych z kryptografią na terenie Stanów Zjednoczonych. Ustawa ma całościowo pokrywać wspomnianą tematykę od opracowania definicji zasobów cyfrowych zaczynając, na określeniu zadań oraz obowiązków organów regulacyjnych kończąc. 

Projekt ma dotyczyć trzech rodzaje tokenów cyfrowych, czyli:

  •  walut cyfrowych
  • towarów kryptowalutowych
  • kryptowalutowych papierów wartościowych.

Zgodnie ze szkicem kryptowalutowe papiery wartościowe będą postrzegane zarówno jako papiery dłużne, kapitałowe oraz instrumenty pochodne. Wszystkie one muszą opierać się na technologii blockchain. Natomiast towarom kryptowalutowym nadano definicję jako towarom czy też usługom gospodarczym, a walutom cyfrowym jako reprezentującą tradycyjną walutę amerykańską lub syntetyczny instrument pochodny wykorzystujący technologię blockchain.

Crypto-Currency Act of 2020 określa nie tylko definicje, ale również precyzyjnie wyznacza zadania oraz obowiązki delegowane do federalnych organów regulacyjnych, które to mają zajmować się walutami cyfrowymi. Regulacje prawne związane z kryptografią  będą spoczywały w dłoniach trzech amerykańskich agencji regulacyjnych. Należą do nich:

  • Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 
  • Wydział do spraw Zwalczania Przestępstw Finansowych
  • Komisja do spraw Rynku Kontraktów Terminowych.

Wspomniane wcześniej agencje będą współpracować pod egidą „Federal Crypto Regulator” lub „Federal Digital Asset Regulator„. Zgodnie z założeniami projektu ustawy mają one współpracować ze sobą. Dodatkowo będą one zobligowane do podawania do wiadomości publicznej szczegółowych listy wymagań związanych z przyznawanymi licencjami oraz certyfikatami dla podmiotów chcących działać na amerykańskim rynku kryptograficznym. 

Ustawa Crypto-Currency Act of 2020 poprawi sytuację na amerykańskim rynku

Jednoznaczność przepisów prawnych związanych z aktywami cyfrowymi będzie miało kluczowe znaczenie dla Stanów Zjednoczonych. Jak wiadomo wiele podmiotów z tego sektora omija USA szerokim łukiem właśnie z powodu braku odpowiednich regulacji. przepisów. Amerykańscy obywatele posiadający waluty cyfrowe liczą, że prace nad projektem ustawy Crypto-Currency Act of 2020 zaowocują jednoznacznymi przepisami dotyczących rynku aktywów cyfrowych w ich kraju.

Jak łatwo się domyślić prace nad ustawą zajmą wiele miesięcy. A ich ostateczny rezultat ukaże się nie wcześniej, niż w drugiej przyszłego roku.

Leave a Comment