Blockchain oraz kryptowaluty nie zostały w naszym kraju jeszcze w żaden sposób dokładnie uregulowane. Tę sprawę jednak postanowił przeanalizować wnikliwie dr hab. oraz adwokat Zacharzewski Konrad. Jakie dokładnie są jego wnioski?

Na wyniki badania dr hab. Konrada Zacharzewskiego wskazał w swoim całkiem nowym tweecie innych specjalista z branży kryptowalut. Chodzi o profesora ekonomii Krzysztofa Piecha (obecnie współpracuje on na przykład ze startupem o nazwie TecraCoin.

Regulacyjna luka w prawie polskim dotycząca kryptowalut oraz blockchain – bezpośrednio wnioski z analizy

Konrad Zacharzewski wskazuję, że w polskim prawi jest dostrzegalna pewna regulacyjna luka, która dotyczy właśnie kryptowalut oraz blockchain. Dodaje także, że biznesowe środowiska w Polsce w tej kwestii oczekują na krok rządu jak i także na stworzenie odpowiednich prawnych regulacji. Zwłaszcza tych, które dotyczą licencji oraz kwalifikacji prawnej czynności dokonywanych.

Znacznie prościej – zdaniem przynajmniej Konrada Zacharzewskiego – mają fizyczne osoby. Ekspert na to wskazuje, że inwestorzy prywatni bazować mogą na już istniejących przepisach prawnego kodeksu.

 Nie jest to pierwszy tego rodzaju apel do polskich władz o same regulacje prawnych przepisów dotyczące kryptowalut. Przypomnieć warto o nawoływaniach podobnych Pawczyńskiego Filipa – prezes Polskiego Stowarzyszenia Bitcoin, który bezpośrednio po upadku giełdy o nazwie Bitmarket na to wskazuje, że do wydarzenia tego wcale mogłoby nie dojść, gdyby tylko wcześniej regulatorzy polscy stworzyli przepisy odpowiednie.

Nad tymi ostatnimi starano się w roku 2017 pracować pod skrzydłami Ministerstwa Cyfryzacji. Z kolei wcześniej w roku 2016 dokładnie jesienią Polskie Stowarzyszenie Bitcoin zorganizowało w Sejmie konsultacje. Miały one na celu przybliżenie całego tematu właśnie kryptowalut posłom. Swoją roboczą grupę stworzyła także KNF, a więc Komisja Nadzoru Finansowego.

Jednak niestety żadna z tychże prób nie zakończyła się sukcesem pełnym i to nawet pomimo tego, że społeczność bitcoina w naszym kraju podjęła próby tak zwanej samoregulacji rynku.

Konrad Zacharzewski – prawnik zajmujący się technologią blockchain

Konrad Zacharzewski jest habilitowanym doktorem oraz także znanym adwokatem. Uchodzi on za wybitnego specjalistę w zakresie prawa zobowiązań, prawa kapitałowego rynku, prawa walut cyfrowych, prawa bankowego, prawa wartościowych papierów oraz także technologii blockchain. Jest do tego także autorem przyjmowanych dobrze naukowych publikacji oraz także przyczynkarskich (między innymi w zakresie inwestycyjnych firm, praktycznych aspektów obowiązywania tak zwanych deontologicznych kodeksów, jak także pionierskich w polskim prawie wypowiedzi na temat blockchaina, bitcoina oraz także cyfrowych walut. Jak widać przemyślenia oraz badania Konrada Zacharzewskiego rozświetlają nam spostrzeżenie na całościowy rynek kryptowalut. Oczywiście każdy z nas ma swoje zdanie na każdy temat, ale na tak wybitnych ekspertach jak chociażby Konrad Zacharzewski zawsze można polegać oraz także opierać się na jego wynikach badań. Dzięki temu możemy całkiem zmienić swoje spostrzeżenia.

 
Leave a Comment